Solve exponential equations using logarithms: base-10 and base-e

Du skal muligvis bruge: Lommeregner

Udfordring

Consider the equation minus, 16, dot, 10, start superscript, space, 6, x, end superscript, equals, minus, 80.
Solve the equation for x. Express the solution as a logarithm in base-10.
x, equals
Approximate the value of x. Round your answer to the nearest thousandth.
x, approximately equals
  • Dit svar bør være
  • et heltal, som 6
  • et præcist decimaltal, som eksempelvis 0, point, 75
  • en forkortet, ægte brøk, som eksempelvis 3, slash, 5
  • en forkortet, uægte brøk, som eksempelvis 7, slash, 4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1, space, 3, slash, 4
Do 4 problems