If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Addition af komplekse tal

Lær at lægge komplekse tal sammen trin for trin. Først lægge de reelle dele sammen. Dernæst de imaginære dele. Resultatet? Et nyt komplekst tal! Sal laver nogle eksempler. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Vi skal addere det komplekse tal 5 + 2i og det komplekse tal 3 - 7i. Som du vil se, når vi adderer komplekse tal, så kan du kun addere de reelle dele med hinanden og de imainære dele med hinanden. Lad os addere de reelle dele. Vi har 5 plus 3. Og de imaginære dele, vi har 2i - 7i, så vi skal altså trække fra. 5 plus 3, lige ud af landevejen, det er 8. Hvis du har 2 af noget og du trækker 7 af noget fra -- og her er noget den imaginære enhed i. Hvis jeg har 2i og jeg fjerner 7i, så har jeg -5i. 2 -7 er -5. Så jeg har -5i. Når du adderer disse to komplekse tal så får du 8 - 5i. Du får et andet komplekst tal. Det har en reel del og en imaginær del.