If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Falske løsninger i ligninger med rodudtryk

Her kan du prøve nogle opgaver, før du går i gang med øvelsen.

Introduktion

I denne lektion skal vi øve os i at løse ligninger der indeholder rodudtryk, samt lære under hvilke betingelser falske løsninger kan opstå.

Opgave 1

Carl skal løse nedenstående ligning med hensyn til x.
x=x+2+7
Nedenfor er de første trin af hans arbejde.
x7=x+2(x7)2=(x+2)2x214x+49=x+2
Bør Carl tjekke for falske løsninger?
Vælg 1 svar:

Opgave 2

Elise skal løse nedenstående ligning med hensyn til x.
A3x53+2=7
Nedenfor er de første trin af hendes arbejde.
A3x53=5(A3x53)3=(5)33x5=125
Bør Elise tjekke for falske løsninger?
Vælg 1 svar:

Opgave 3

Annette løser nedenstående ligning ved først at kvadrere på begge sider.
2x1=8x
Hvilken falsk løsning finder Annette?
x=
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

Opgave 4

Hvilken værdi af konstanten d vil resultere i den falske løsning x=1 til nedenstående ligning?
8x=2x+d
d=
 • Dit svar skal være
 • et heltal, som f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
 • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.