If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Opstilling af eksponentialmodeller

Problem

Kulstof-14 er en isotop, der naturligt henfalder og derved mister 110 af dens masse for hver 871 år. Massen af kulstof-14 i en prøve kan modelleres af funktionen M, som afhænger af prøvens alder, t (i år).
Prøven indeholdte oprindelig 960 gram af kulstof-14.
Opstil en funktionsforskrift for funktionen, der modellerer massen af kulstof-14 i prøven efter t år.
M(t)=