If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Eksponentialmodeller

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål om eksponentialmodeller

Hvad er en eksponentialmodel?

En eksponentialmodel er en type funktion, der viser, hvordan en størrelse med tiden vokser eksponentielt. Vi bruger ofte eksponentialmodeller til at repræsentere ting som befolkningstilvækst, radioaktivt henfald og sammensat rente.

Hvor bruger vi eksponentialmodeller i den virkelige verden?

Eksponentialmodeller anvendes så mange steder! Som før nævnt, kan de bruges til at modellere befolkningstilvækst, radioaktivt henfald og sammensat rente. Men de kan også bruges til at modellere ting som bakterievækst, spredning af en smitsom sygdom, ja selv stigningen af brugere på sociale medier.

Hvad betyder "hældningen"?

I matematik fortæller hældningen os, hvor hurtigt en størrelse ændrer sig. I en eksponentialmodel fortælle den os ligeledes, hvor hurtigt en størrelse vokser (eller aftager) til forskellige tidspunkter.

Hvad betyder "avanceret fortolkning" af en eksponentialmodel?

I denne sammenhæng betyder "avanceret fortolkning," at du med en givet eksponentialmodel forstår, hvad de forskellige dele af forskriften betyder. Du bør f.eks. kunne finde ud af, hvad begyndelsesværdien er, hvor hurtigt mængden vokser samt være i stand til at ændre tidsenheden i forskriften.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.