If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Introduktion til ændring af grundtal i en logaritme

Lær at omskrive en logaritme til en logaritme med et andet grundtal. Dette er meget nyttigt, især når du skal udregne logaritmer med en lommeregner!
Hvad gør vi, hvis vi skal bestemme værdien af log2(50)? Da 2 skal opløftes til en irrational potens for at få 50, kan vi ikke umiddelbart løse denne opgave uden en lommeregner.
De fleste lommeregnere kan kun udregne værdien af logartimer, hvor grundtallene er 10 og e. Derfor er det nødvendigt (i mange tilfælde) at ændre grundtal i udtrykket log2(50), før vi kan udregne værdien.

Regel for ændring af grundtal

Vi kan ændre grundtallet i en logaritme ved at bruge følgende regel:
Noter:
 • Når du bruger denne regel, kan du vælge hvilken som helst værdi af x, når blot du husker:
 • alle argumenter i en logaritme skal være positive og grundtallet skal være et positivt tal forskelligt fra 1!

Eksempel: Udregn log2(50)

Hvis formålet med at ændre grundtallet af en logaritme er at udregne dets værdi, så er det en fordel at vælge enten 10 eller e, da de fleste lommeregnere kan udregne disse. Tasterne log og ln.
Lad os ændre grundtallet af log2(50) til 10.
Vi skal altså indsætte værdierne b=2, a=50 og x=10.
log2(50)=log10(50)log10(2)Regel for ændring af grundtal=log(50)log(2)Dalog10(x)=log(x)
Vi kan nu bruge en lommeregner til at udregne værdien.
log(50)log(2)5,644

Tjek din forståelse

Opgave 1
Udregn log3(20).
Afrund dit svar til nærmeste tusindedele.
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

Opgave 2
Udregn log7(400).
Afrund dit svar til nærmeste tusindedele.
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

Opgave 3
Udregn log4(0,3).
Afrund dit svar til nærmeste tusindedele.
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

Udledning af regel for ændring af grundtal

Nu tænker du måske, "Ok, men hvorfor virker denne regel?"
logb(a)=logx(a)logx(b)
Lad os starte med et konkret eksempel og vise, hvorfor log2(50)=log(50)log(2).
Lad os definere n som værende lig med log2(50) og skrive ligningen log2(50)=n. Fra definitionen af logaritmer følger det, at 2n=50. Nu kan vi løse denne ligning for n.
2n=50log(2n)=log(50)Hvis A=B, så er log(A)=log(B)nlog(2)=log(50)3. logaritmeregeln=log(50)log(2)Division på begge sider medlog(2)
Da n blev defineret som log2(50), så har vi vist, at log2(50)=logx(50)logx(2).
Ved at bruge samme ræsonnement kan vi bevise reglen for ændre grundtal. Vi erstatter blot 2 med b, 50 med a og vælger ethvilket som helst grundtal x, som det nye grundtal!

Udfordrende opgaver

Udfordrende opgave 1
Udregn log(81)log(3) uden at bruge en lommeregner.
 • Dit svar skal være
 • et heltal, f.eks. 6
 • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
 • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
 • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
 • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
 • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

Udfordrende opgave 2
Hvilket udtryk er tilsvarende med log(6)log6(a)?
Vælg 1 svar:

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.