If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Multiplikation af ét-leddede størrelser med polynomier: arealmodeller

Her kan du lære, hvordan du udregner arealet af komplekse figurer ved at bruge algebra! Når en figur opdeles i mindre dele, så kan du finde det samlede areal ved at gange højde og bredde af hver del. Denne metode introducerer begrebet multiplikation af et-leddede størrelser med polynomier.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Vi skal opstille et tre-leddet udtryk for arealet af rektanglet vist nedenfor. Vi har et rektangel, der er opdelt i tre mindre rektangler. Vi kan se, at højden af disse rektangler er 4 enheder og bredden af to af dem indeholder x og det sidste har bredden 2. Hvad er arealet af hele rektanglet? Jeg opfordrer dig til at sætte videoen på pause og prøve selv. Hvad er arealet af denne blå del, der ligner et kvadrat, men lad os kalde det et rektangel, da alle kvadrater er rektangler, blot for at være på den sikre side. Det er højde gange bredde. Arealet er højden som er 4 gange bredden som er x². Vi skal så lægge arealet af dette laksefarvet rektangel, som har en højde på 4 gange en bredde på 3x. Vi kan skrive 4 gange 3x. Hvad er 4 gange 3x? Det er 12x. Vi har 3x fire gange, så 12x. 12x svarer til arealet af dette laksefarvet rektangel. Vi kan skrive arealet af dette grønne rektangel uden at bruge en variable. Højden er 4 og bredden er 2, så arealet er 4 gange 2 eller 8. Og vi er færdige.