If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Største fælles faktor for ét-leddede størrelser

Lær at finde SFF (største fælles faktor) af to eller flere ét-leddede størrelser.

Hvad du bør have kendskab til, inden du begynder dette modul

En ét-leddet størrelse er et udtryk, som kan bestå af enten en konstant (et tal), en variabel, f.eks. x, opløftet i en potens, eller en kombination af de to, f.eks. 3x2. Et polynomum (fler-leddet udtryk) er et udtryk, som består af en sum af ét-leddede størrelser.
En fuldstændig faktorisering af en ét-leddet størrelse betyder, at det skrives som et produkt af dets primtal samt alle variable skrevet hver for sig. Tjek artiklen Faktorisering af ét-leddede størrelser , hvis dette er nyt for dig.

Hvad skal vi lære i dette modul?

I dette modul skal vi lære at bestemme den største fælles faktor (SFF) i ét-leddede størrelser (eller udtryk).

Største fælles faktor for heltal

Den største fælles faktor for to tal er det største heltal, som er en faktor for begge tal. For eksempel SFF for 12 og 18 er 6.
Den mest troværdige metode til at bestemme SFF for to tal er at foretage en primfaktorisering af begge tal:
  • 12=223
  • 18=233
Både 12 og 18 har én faktor på 2 og én faktor på 3. Derfor er SFF for 12 og 18 produktet af disse faktorer: 23=6.

Største fælles faktor for ét-leddede størrelser

Det er samme princip, der skal bruges, når du skal bestemme største fælles faktor for to eller flere ét-leddede størrelser.
Lav en fuldstændig faktorisering af hvert ét-leddet størrelse. SFF er produktet af de fælles faktorer.
Lad os bestemme største fælles faktor for 10x3 og 4x:
  • 10x3=25xxx
  • 4x=22x
Både 10x3 og 4x har faktoren 2 og faktoren x tilfælles én gang. Derfor er deres største fælles faktor 2x, altså 2x.

Tjek din forståelse

1) Hvad er den største fælles faktor for 9x2 og 6x?
Vælg 1 svar:

2) Hvad er den største fælles faktor for 12x5 og 8x3?

3) Hvad er den største fælles faktor for 5x7, 30x4 og 10x3?

Huskeregel for den variable del af SFF

Generelt gælder, at den variable del af SFF for to eller flere ét-leddede størrelser er lig med den variable del af det udtryk, hvor variablen har den mindste eksponent.
Lad os bestemme SFF for 6x5 og 4x2:
  • Da x opløftet til den laveste potens i de to udtryk er x2, så er det én af de SFF.
  • Dernæst bestemmes SFF for 6 og 4 til at være 2, som multipliceres med x2 og SFF for de to størrelser er 2x2.
SFF for 6 og 4 er 2Laveste potens i x5 og x2 er x2SFF(6x5,4x2)=2x2
Denne huskereglen er især god at kende, når man skal bestemme SFF for ét-leddede størrelser, hvor x er opløftet til en meget stor potens. Det vil tage meget lang tid at skrive en fuldstændig faktorisering af 32x100 og 16x88!

Udfordrende opgaver

4*)Hvad er den største fælles faktor for 20x76 og 8x92?

5*) Hvad er den største fælles faktor for 40x5y2 og 32x2y3?

Hvad er næste skridt?

Hvis du vil lære, hvordan vi bruger disse regler til at faktorisere polynomier, så læs den næste artikel Faktorisering af polynomier ved at finde fælles faktorer!

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.