If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Eksempel på at bestemme den manglende ét-leddet størrelse i en arealmodel

Lær at finde længden af et rektangel ved hjælp af algebraiske udtryk. Sal finder længden af et rektangel, hvis areal er 42xy^3 og hvis højde er 14xy.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Vi har her et rektangel. Lad os sige, vi ved, at arealet er 42xy³. Det er arealet af rektanglet. Vi ved også, at højden er 14xy. I denne video skal vi finde ud af, hvad længden er. Du har nok indset, at den skal være skrevet som et algebraisk udtryk. Jeg opfordrer dig til at sætte videoen på pause og se om du kan finde ud af, hvad længden er, hvis højden er 14xy og arealet er 42xy³. Hvordan bestemmer du et areal? Du tager længden -- jeg bruger L for længde og putter det i parentes -- Du tager længden og ganger med højden, som er 14xy og det giver arealet, som er 42xy³. Hvordan isolerer vi længden? Vi dividerer på begge sider med 14xy. Lad os gøre det. Lad os dividere den venstre side og den højre side med 14xy. På venstre side ganger jeg med 14xy og dividerer med 14xy. Det er det samme som at gange og dividere med 1, så de går ud med hinanden. Nu har jeg L, vores længde tilbage som jo var hele pointen med at dividere på begge sider med 14xy. På højre side kigger jeg først på koefficienterne. 42 divideret med 14, det er 3. Så siger jeg x divideret med x. Det er 1. Så har jeg y³ divideret med y. Det bliver y². Og vi er færdige. Længden er 3y². Så længden er lig med 3y².