If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Hvilken ét-leddet størrelse er korrekt?

Faktorisering af et-leddede størrelser betyder at vi skal opdele et udtryk i to dele. Vi skal her se, at det kan gøres på flere måder, der alle er korrekt. Når koefficienter og potenser dernæst ganges sammen, kan du tjekke om du foretog en korrekt faktorisering.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Theodore og Claire blev begge bedt om at faktorisere leddet 24x⁵, som produktet af to ét-leddede størrelser. Deres svar kan ses nedenfor. Theodore faktoriserede 24x⁵ som 8x³ gange 3x². Claire faktoriserede 24x⁵ som 4x gange 6x⁴. Vi bliver spurgt, hvilken af eleverne faktoriserede 24x⁵ korrekt? Jeg opfordrer dig til at sætte videoen på pause og se, om du kan finde ud af det. Hvem af dem faktoriserede korrekt? Okay, Lad os først se på Theodore. Han faktoriserede det til disse to ét-leddede størrelser, 8x³ og 3x². Lad os se. Hvis vi ganger disse to sammen får vi så 24x⁵? Hvis du ganger 8 med 3, så får du sørme 24. Dernæst skal du gange x'erne eller x'er potenserne. Du har x³ gange x², som sørme er lig med x⁵. Theodore faktoriserede altså korrekt. Det er en faktorisering af 24x⁵. Lad os nu se på Claire. Hvis vi tager koefficienterne 4 gange 6, så er de sørme lig med 24. Dernæst ser vi på x'er potenserne. Vi har x¹ gange x⁴ som er x⁵. Claire faktoriserede også korrekt. Dette viser, at der er mere end én mulig faktorisering af en ét-leddedet størrelse som 24x⁵. Jeg kan finde på endnu en. Jeg kan skrive 24x⁵ som 12x³ gange -- hvad er der tilbage? 12 gange 2 er 24, så 2x². Det er en anden mulig faktorisering. Der er tydeligvis mere end en måde at faktorisere denne ét-leddet størrelse til to andre ét-leddede størrelser.