If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Polynomiers ende-adfærd

Lær hvordan et polynomium opfører sig ved meget store x-værdier (både positive og negative), og hvordan vi kan bestemme ende-adfærden algebraisk ud fra polynomiets ligning.
I denne lektion skal vi lære noget om hvordan polynomier opfører sig "langt ude" i hver ende af x-aksen. Både som grafisk aflæsning, men også ud fra polynomiets forskrift.

Hvad menes med "ende-adfærd"?

Ende-adfærden for funktionen f beskriver, hvordan grafen for funktionen ser ud i hver "ende" af x-aksen.
Med andre ord, hvordan funktionen opfører sig, når vi går meget langt mod højrex-aksen (og x går mod +) og når vi går meget langt mod venstrex-aksen (og x går mod ).
Et koordinatsystem er vist. Grafen for y er lig f af x er afbildet. Grafen kommer op fra venstre skærer den negative x akse, vender og går gennem origo, fortsætter nedad og vender igen. Skærer den positive x akse og fortsætter opad. En vandret pil til højre for grafen peger mod højre og er mærket x bliver mere positiv. En lodret pil peger på grafen og er mærket f af x bliver mere positiv.
Lad os se nærmere på grafen for funktionen f. Bemærk, hvordan grafen for f bliver ved med at vokse, jo længere mod højre vi går på x-aksen. Det betyder, jo større x bliver, jo større bliver f(x).
Matematisk ville man skrive dette som x+, f(x)+. (Og sige "når x går mod uendelig, så går f(x) mod uendelig.")
Et koordinatsystem er vist. Grafen for y er lig f af x er afbildet. Grafen kommer op fra venstre skærer den negative x akse vender og går gennem origo, fortsætter nedad og vender igen. Skærer den positive x akse og fortsætter opad. En vandret pil til venstre for grafen peger mod venstre og er mærket x bliver mere negativ. En lodret pil peger på grafen og er mærket f af x bliver mere negativ.
Hvis vi i stedet går mod venstre på x-aksen (og x går mod ), så går grafen for f nedad. Det betyder, jo mere negativ x bliver, des mere negativ bliver f(x).
Matematisk ville man skrive dette som: x, f(x). (Og sige "når x går mod minus uendelig, så går f(x) mod minus uendelig.")

Tjek din forståelse

1) Nedenfor er grafen for ligningen y=g(x) vist.
Et koordinatsystem er vist. Grafen kommer ned fra venstre skærer den negative x akse vender og skærer igen den negative x akse, fortsætter opad og vender igen. Skærer den positive x akse og fortsætter nedad.
Hvad er ende-adfærden for g?
Vælg 1 svar:

Algebraisk analyse af ende-adfærd

Det er også muligt at bestemme ende-adfærd for et polynomium ud fra dens forskrift. Dette er nyttigt, især hvis man skal tegne grafen for funktionen og dermed skal vide, hvordan den ser ud i "begge ender."
Når man bestemmer ende-adfærd for polynomiet f ud fra forskriften, så svarer det til at indsætte en meget stor positiv og meget stor negativ værdi ind i forskriften i stedet for x.
Vi skal altså besvare følgende to spørgsmål:
  • Når x+, hvad går f(x) mod?
  • Når x, hvad går f(x) mod?

Ende-adfærd af ét-leddede størrelser

Ét-leddede størrelser er polynomier med kun ét led og de skrives på formen y=axn, hvor a er et reelt tal og n er et ikke-negativt heltal.
Lad os lave algebraisk analyse af forskellige ét-leddede størrelsers ende-adfærd og se, om vi kan drage nogle konklusioner.
2) Analyse af f(x)=x2.
Hvilken beskrivelse af f(x) er korrekt for meget store positive værdier af x?
Vælg 1 svar:

Hvilken beskrivelse af f(x) er korrekt for meget store negative værdier af x?
Vælg 1 svar:

3) Analyse af g(x)=3x2.
Hvilken beskrivelse af g(x) er korrekt for meget store positive værdier af x?
Vælg 1 svar:

Hvilken beskrivelse af g(x) er korrekt for meget store negative værdier af x?
Vælg 1 svar:

4) Analyse af h(x)=x3.
Hvilken beskrivelse af h(x) er korrekt for meget store positive værdier af x?
Vælg 1 svar:

Hvilken beskrivelse af h(x) er korrekt for meget store negative værdier af x?
Vælg 1 svar:

5) Analyse af j(x)=2x3.
Hvilken beskrivelse af j(x) er korrekt for meget store positive værdier af x?
Vælg 1 svar:

Hvilken beskrivelse af j(x) er korrekt for meget store negative værdier af x?
Vælg 1 svar:

Hvad kan vi konkludere?

Lagde du mærke til, hvilken indflydelse både grad (n) og koefficient (a) har på polynomiets ende-adfærd?
Når n er et lige tal, så opfører begge funktionens "ender" sig ens. Koefficientens fortegn bestemmer om begge "ender" går mod + eller .
Når n er et ulige tal, så opfører funktionens "ender" sig modsat af hinanden. Koefficientens fortegn bestemmer, hvilken "ende", der går mod +, og hvilken, der går mod .
Disse konklusioner er illustreret i tabellen nedenfor.
Ende-adfærd for ét-leddede størrelser: f(x)=axn
n er lige og a>0n er lige og a<0
Når x, f(x)+ og når x+, f(x)+.
Et koordinatsystem er vist. Grafen kommer ned fra venstre og rører x aksen i origo vender og fortsætter opad.
Når x, f(x) og når x+, f(x).
Et koordinatsystem er vist. Grafen kommer op fra venstre og rører x aksen i origo vender og fortsætter nedad.
n er ulige og a>0n er ulige og a<0
Når x, f(x) og når x+, f(x)+.
Et koordinatsystem er vist. Grafen kommer op fra venstre og går gennem origo og fortsætter opad.
Når x, f(x)+ og når x+, f(x).
Et koordinatsystem er vist. Grafen kommer ned fra venstre og går gennem origo og fortsætter nedad.

Tjek din forståelse

6) Hvad er ende-adfærden for g(x)=8x3?
Vælg 1 svar:

Ende-adfærd af polynomier

Vi har nu lært, hvordan vi bestemmer ende-adfærd af ét-leddede størrelser. Men hvad med polynomier med flere led, som funktionen g(x)=3x2+7x?
Generelt er reglen, at højestegradsleddet, altså det led med den største eksponent, bestemmer polynomiets opførsel for store værdier af x.
Derfor vil g(x)=3x2+7x have samme ende-adfærd som den ét-leddet størrelse 3x2.
Graden af 3x2 er et lige tal (2) og koefficienten er negativ (3). Derfor har g følgende ende-adfærd: når x, g(x), og når x+, g(x).

Tjek din forståelse

7) Hvad er ende-adfærden for f(x)=8x57x2+10x1?
Vælg 1 svar:

8) Hvad er ende-adfærden for g(x)=6x4+8x3+4x2?
Vælg 1 svar:

Hvorfor bestemmer højestegradsleddet ende-adfærden?

Højestegradsleddet har den største effekt på funktionsværdierne for meget store værdier af x.
Lad os se nærmere på funktionen g(x)=3x2+7x for meget store positive værdier af x.
Når x går mod +, så går leddet 3x2 mod og leddet 7x går mod +.
Men polynomiets ende-adfærd er summen af disse to led. Lad os indsætte nogle værdier for x i forskriften, og se hvad der sker.
x3x27x3x2+7x
1374
1030070230
10030.00070029.300
10003.000.00070002.993.000
Jo større x bliver, jo mere opfører polynomiet sig som leddet 3x2.
Lad os give leddet med x mere indflydelse. Hvad sker der, hvis vi erstatter leddet 7x med 999x?
x3x2999x3x2+999x
103009.9909.690
10030.00099.90069.900
10003.000.000999.0002.001.000
10.000300.000.0009.990.000290.010.000
Vi ser den samme udvikling. For meget store værdier af x, så opfører polynomiet sig som leddet 3x2. I dette eksempel skulle der godt nok bruges større værdier af x for at illustrere tendensen, men den er der!
Når værdierne af x bliver store nok, så er det ligegyldigt, hvilken koefficient x-leddet har, 3x2-leddet vil helt overtage polynomiets opførsel.

Udfordrende opgaver

9*) Hvilken af følgende grafer kunne være grafen for h(x)=8x3+7x1?
Vælg 1 svar:

10*) Hvad er ende-adfærden for g(x)=(23x)(x+2)2?
Vælg 1 svar:

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.