If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Grafer for polynomier

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål, når du begynder at lære om grafer for polynomier

Hvad er nulpunkterne i et polynomium?

Nulpunkterne i et polynomium er de x-værdier, hvor grafen for polynomiet skærer x-aksen. Med andre ord, det er de x-værdier, hvor polynomiet er lig med 0.

Hvad betyder "positive og negative intervaller", når man taler om polynomier?

Polynomier kan være positive eller negative i visse intervaller. For eksempel et polynomium kan være positiv for alle x-værdier mindre end 2, være negativ mellem 2 og 3 og igen være positiv for alle x-værdier større end 3.

Hvad er "ende-adfærd"?

Ende-adfærden for en funktion beskriver, hvordan grafen for funktionen ser ud i hver "ende" af x-aksen. Med andre ord, hvordan funktionen opfører sig, når vi går meget langt mod højre på x-aksen (og x går mod plus uendelig) og når vi går meget langt mod venstre på x-aksen (og x går mod minus uendelig).

Hvordan bruges dette begreber i den virkelige verden?

Polynomier bruges i en række af applikationer i den virkelige verden, fra ingeniørvidenskab til økonomi. I fysik kan polynomier bruges til at modellere banen af et objekt i bevægelse. En analyse af polynomiets nulpunkter, positive og negative intervaller samt dets ende-adfærd kan hjælpe os med at forstå formen af grafen og lave forudsigelser for det system, den modeller.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.