If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Afbildning af forskudte funktioner

Når grafen for f(x) = x² er givet, afbildes g(x) = (x-2)²-4, som er grafen for f forskudt 2 enheder til højre og 4 enheder ned.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Vi får at vide, at dette er grafen for funktionen f(x) er lig x². Vi kan se den her i gråt i koordinatsystemet. Afbild funktionen g(x) som er lig med (x-2)² - 4 i koordinatsystemet. Denne opgave er fra en øvelse om at forskyde funktioner på Khan Academy. Vi kan se, at vi kan ændre grafen for g(x). Men hvis vi vil afbilde den ordentligt, lad os se hvad sammenhængen mellem de to grafer er. Lad os først overlappe g(x) helt med den anden. Sådan. Nu er de helt over hinanden. Hvordan er de forskellige? g(x), i stedet for x², har (x - 2)². Man kan sige, at når x er 0 så du 0² er lig 0. Hvordan får du 0 her? Så skal x være lig med 2. (2 - 2)² er lig 0². Vi ikke kigger på de -4 endnu. Så vi skal flytte grafen 2 til højre. Dette svarer til, hvor meget vi flytter den til højre. Det er måske en smule ulogisk, at vi har et minus her, da du måske siger, et minus betyder for mig at den skal flyttes til venstre. Du skal minde dig selv om, for at få den oprindelige graf, der blot er x², til at være 0², så skal jeg indsætte x er lig 0. For at få 0² skal jeg nu indsætte 2. Derfor flytter det grafen til højre. Hvad gør vi med dette -4? Det giver mere mening, i det mindste for mig, da jeg først lærte det. Dette flytter blot grafen nedad. Enhver værdi af (x - 2)² bliver flyttet nedad med 4. Så vi flytter begge disse punkter nedad med 4. Så dette går fra (5,9) til -- 4 ned -- (5,5). Dette går fra (2,0) til (2,-4). Gjorde jeg det rigtigt? Jeg tror, det er korrekt. Det der sker her, at g(x) er f(x) flyttet 2 til højre og 4 ned. 2 til højre og 4 ned. Hvis du kigger på toppunktet, så er det flyttet 2 til højre og 4 ned. Jeg flyttede også dette punkt 2 til højre og 4 ned. Sådan, vi har afbildet g(x), som er en forskudt udgave af f(x).