If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Introduktion til symmetri i funktioner

Lær om lige og ulige funktioner og hvordan du genkender dem i grafer.

Hvad du kan lære i dette modul

En figur har spejlingssymmetri, når man kan tegne en symmetriakse, således at en spejling i denne vil føre figuren over i sig selv.
En femkant med en linje l der går gennem en af femkantens sider samt den det modstående hjørne. Femkanten er symmetrisk omkring linjen l.
Femkanten vist ovenfor har spejlingssymmetri.
Linjen l er symmetriaksen, eller spejlingsaksen, da figuren spejler sig selv i denne linje.
Spejlingssymmetri gælder ikke kun for figurer men også for grafer. Lad os se på nogle eksempler.

Lige funktioner

En funktion er en lige funktion, hvis dens graf er symmetrisk omkring y-aksen.
Grafen for funktionen f afbildet nedenfor er et eksempel på en lige funktion.
Prøv at flytte prikken langs x-aksen. Du kan se, grafen forbliver symmetrisk over y-aksen!

Tjek din forståelse

1) Hvilke af følgende er grafen for en lige funktion?
Vælg alle svar der passer:

Algebraisk definition

En funktion f er lige, når f(x)=f(x) for alle værdier af x i funktionens definitionsmængde.
Den lige funktion nedenfor viser, at f(x)=f(x), hvilket gør den symmetrisk omkring y-aksen.

Ulige funktioner

En funktion er en ulige funktion, hvis dens graf er symmetrisk omkring origo.
Dette kan visualiseres ved at dreje grafen 180 omkring origo og den afbildes i sig selv.
Grafen for en ulige funktion kan også flyttes over i sig selv efter en spejling i y-aksen og dernæst i x-aksen (eller omvendt).
Grafen for funktionen g afbildet nedenfor er et eksempel på en ulige funktion.
Flyt først den ene prik langs y-aksen (svarende til spejling i x-aksen), og dernæst den anden prik langs x-aksen (svarende til spejling i y-aksen). Grafen afbildes i sig selv!

Tjek din forståelse

Hvilke af følgende er grafen for en ulige funktion?
Vælg alle svar der passer:

Algebraisk definition

En funktion f er ulige, når f(x)=f(x) for alle værdier af x i funktionens definitionsmængde.
Den ulige funktion nedenfor viser, at værdien af f(x) altid er det modsatte af værdien af f(x).

På falderebet

Kan en funktion være hverken lige eller ulige?
Vælg 1 svar:

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.