If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Afbildning af trigonometriske funktioner med faseforskydning

Problem

h er en trigonometrisk funktion på formen h(x)=acos(bx+c)+d.
Grafen for h(x) er afbildet nedenfor. Funktionen har et maksimum i punktet (2π,3) og et minimum i punktet (π2,4).
Opstil en funktionsforskrift for h(x). Udtrykket skal være eksakt.
h(x)=
Grafen af en trigonometrisk funktion vises i et koordinatsystem. x aksen har mærkede markeringer for hver 2 fra minus 10 til 2. y aksen har mærkede markeringer for hver 1 fra minus 4 til 3. Der er et maksimum i punktet minus 2 pi komma 3 og det næste minimum er i punktet minus 1 halv pi komma minus 4.