If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Radianer til grader

For at omregne fra radianer til grader, skal du gange antallet af radianer med 180/π. Denne brøk vil hjælpe dig med at skifte mellem de to enheder. For eksempel, hvis du ganger π/2 radianer med 180/π, vil du få 90 grader. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Vi skal omregne π radianer og - π/3 radianer til grader. Først vil jeg spørge dig, hvis du går en hel omgang på en cirkel, hvor stor er så vinklen i radianer? Vi ved den er 2π radianer. Hvor stor er den samme vinkel i grader? Hvor mange grader er den? En hel omgang i grader, det svarer til 360 grader. Kan vi reducere dette? Det er vigtigt, at skrive denne lille cirkel. Det er enheden i opgaven. Men det er svært at se, men det er en enhed. Du kan også skrive ordet grader. Kan det reduceres? En smule. Både 2 π og 360 kan divideres med 2. Lad os dividere med 2, og hvad får vi så? Hvad er π radianer lig? På venstre side har vi blot π radianer tilbage og på højre side er 360 divideret med 2 lig 180. Vi skal huske enheden, som er grader. Vi har π radianer er lig 180 grader. Det er svar på det første spørgsmål. Vi skal omregne π radianer og det har vi gjort! π radianer er lig 180 grader. Når du tænker over det, så er π radianer halvvejs rundt om cirklen. Halvvejs rundt om cirklen er det samme som 180 grader. Lad os se på den anden del. Vi skal omregne -π/3 radianer -- skifter lige farve -- Hvordan omregner vi -π/3 radianer? Vi bruger denne information. Vi skal finde ud af, hvor mange grader der er per radian. Vi skal gange med -- det er nemmere at se, hvis jeg bruger ordet i stedet for cirklen -- grader per radian Hvor mange grader er der per radian` Vi ved,180 grader svarer til π radianer. Eller du kan sige der er 180/π grader per radian. Det kommer til at passe. Antallet af radianer gange antallet af grader per radian Enhederne passer. Radianerne går ud og π går også ud! Tilbage har vi -180 divideret med 3. Hvad er det? -60 og husk enhederne. Vi kan skrive dem, der er kun grader tilbage, eller bruge dette symbol.