If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af pladsværdier for hele tal

Gennemgå pladsværdi for hele tal og løs nogle opgaver.

Skema med pladsværdier

Tallet 7, point, 654, point, 321 kan skrives i et skema med pladsværdierpå følgende måde:
MillionerHundredetusinderTitusinderTusinderHundrederTiereEnere
7654321

Pladsværdi for hele tal

I et helt tal står cifret længst til højre altid på enernes plads. Cifret lige til venstre for det står på tiernes plads, og lige til venstre for det er det hundredernes plads, og sådan fortsætter mønstret. De resterende cifre bliver fyldt ud, indtil der ikke er flere cifre tilbage.
Eksempel: 459
Tallet start color #11accd, 4, end color #11accd, start color #1fab54, 5, end color #1fab54, start color #e07d10, 9, end color #e07d10 består af start color #11accd, 4, end color #11accd hundreder, start color #1fab54, 5, end color #1fab54 tiere og start color #e07d10, 9, end color #e07d10 enere.
Det kan vi også skrive som: start color #11accd, 4, end color #11accd, start color #1fab54, 5, end color #1fab54, start color #e07d10, 9, end color #e07d10, equals, start color #11accd, 400, end color #11accd, plus, start color #1fab54, 50, end color #1fab54, plus, start color #e07d10, 9, end color #e07d10.
Eller vi kan bruge et skema med pladsværdier:
TusinderHundrederTiereEnere
start color #11accd, 4, end color #11accdstart color #1fab54, 5, end color #1fab54start color #e07d10, 9, end color #e07d10
Bemærk: Jo længere et ciffer står til venstre, desto større er dets pladsværdi. For eksempel, 6 hundreder er større end 6 enere, fordi hundrederne står længere til venstre end enerne.
Vil du lære mere om pladsværdier? Tjek denne video.

Øvelsesopgaver

Opgave 1
  • Nuværende
Hvilken plads står start color #11accd, 8, end color #11accd på i tallet 2, point, start color #11accd, 8, end color #11accd, 94?
Vælg 1 svar:

Vil du løse flere opgaver som denne? Tjek disse øvelser:
Introduktion til pladsværdier
Skriv det størst og mindst mulige tal
Pladsværdi-blokke

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.