If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Skriv decimaltal og brøker større end 1 ud fra et gitter

Problem

Modellen viser et tal. Hvert stort kvadrat svarer til en hel eller én ener.
Skriv det tal, modellen viser, både som en brøk og et decimaltal.
Brøk:
  • Dit svar skal være
  • en ægte brøk, som eksempelvis 1/2 eller 6/10
  • en uægte brøk, som eksempelvis 10/7 eller 14/8
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
Decimaltal:
  • Dit svar skal være
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75