If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Division af decimaltal med hundrededele

Division af decimaltal kan gøres nemmere ved at gange begge tal med den samme faktor og dermed fjerne kommaet. For eksempel, når 30,24 skal divideres med 0,42, så ganges begge tal med 100. Det giver 3042 divideret med 42. Ved at bruge lang division kan vi finde ud af, at svaret er 72. Nemt og ligetil. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Lad os dividere 30,24 med 0,42. Man kan pause videoen og selv prøve, inden vi gennemgår det her. Vi kan se på det på forskellige måder. Vi kan skrive 30,24 divideret med 0,42. Hvad gør vi nu? Det er vigtigt at vide, at vi får det samme resultat, hvis vi ganger og dividerer begge tal med det samme tal Vi kan skrive 30,24 over 0,42. Vi kan altså skrive det som en brøk. Vi kan omskrive brøken uden at ændre værdien ved at gange tæller og nævner med det samme tal. Hvad kan vi gange nævneren med for at få et helt tal? Vi kan gange den med 10 og derefter 10 igen. Vi ganger i alt med 100. Lad os gøre det. Da vi ganger nævneren med 100, og vi ikke ville ændre værdien, så vi ganger også tælleren med 100. Vi ganger med 100 over 100, som er 1, så vi ændrer ikke værdien af brøken. Det er stadig den samme divisionsopgave. Vi kan skrive, 30,24 gange 100. Vi flytter kommaet 2 pladser til højre. Det giver 3024. Kommaet er her. 0,42 gange 100. Vi flytter igen kommaet 1 og 2 pladser til højre. Det er nu 42. Det her er altså præcis det samme som 3024 divideret med 42. Vi kan flytte kommaet her 2 pladser til højre, hvis vi også flytter det 2 pladser til højre, her. Kommaet er nu her. Det her er nu 3024 divideret med 42. Det ved vi, hvordan vi skal udregne. Lad os gøre det trin for trin. Hvor mange gange går 42 op i 3? 0 gange. Vi går videre til 30. Hvor mange gange går 42 op i 30? 0 gange. Vi går videre til 302. Hvor mange gange går 42 op i 302? Det kan nogle gange være lidt svært at gætte, når der er 2- eller fler-cifrede tal. Lad os tænke over det. Det her er cirka 40, og det her er cirka 300. Hvor mange gange går 40 op i 300? Hvor mange går går 4 op i 30? Omkring 7 gange. Vi prøver med 7. 7 gange 2 er 14. 7 gange 4 er 28 plus 1 er 29. Vi trækker fra, men skal låne. Vi låner 100 fra de 300, så det bliver 200. Vores 0 tiere bliver til 10 tiere. Vi skal låne 1 af tierne. Det bliver 9 tiere, og vi lægger tieren herover. Det bliver 12. 12 minus 4 er 8. 9 minus 9 er 0. 2 minus 2 er 0. Vi får en rest på mindre end 42. 7 er altså det rigtige tal. Det skal gå op i 302 så mange gange som muligt uden at bliver større. Lad os trække næste ciffer ned. Vi trækker 4 ned. Hvor mange gange går 42 op i 84? Det burde være rimeligt nemt. Det går op i 84 to gange. 2 gange 2 er 4. 2 gange 4 er 8. Vi trækker fra og har ingen rest. 3024 divideret med 42 er det samme som 30,24 divideret med 0,42, og det er lig med 72. Svaret er 72. Sådan.