If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Multiplikation af svære decimaltal

Vi skal her lære at gange decimaltal ved først at omskrive dem til heltal. Heltallene ganges sammen og dernæst tælles antallet af decimaler i de oprindelige tal, hvilket viser, hvor kommaet skal sættes. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift