If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af den distributive lov

Gennemgå det grundlæggende ved den distributive lov for multiplikation og prøv nogle øvelsesopgaver.

Hvad er den distributive lov?

Den distributive lov siger, at når vi ganger tal sammen, så ændrer vi ikke på svaret, hvis vi omskriver et af tallene (faktorerne) til en sum af to tal.
Ved at bruge den distributive lov kan vi løse gangestykker på en lettere måde.
Eksempel:
Vi kan omskrive 412 til 4(10+2).
4 skal ganges med både 10 og 2, så vi får:
(410)+(42)
De blå prikker til venstre viser (410). De grønne prikker til højre viser (42).
Nu kan vi lægge udtrykkene sammen for at finde totalen.
(410)+(42)
=40+8
=48
Vil du lære mere om den distributive lov? Tjek denne video.
Vil du lære mere om, hvorfor den distributive lov kan være nyttig? Tjek denne artikel.

Øvelsesopgaver

Opgave 1
Prikkerne nedenfor viser 122. De er delt op i to grupper.
Hvilket udtryk kan vi bruge til at beregne det samlede antal prikker?
Vælg 1 svar:

Vil du løse flere opgaver som dem her? Tjek denne øvelse.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.