If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af numerisk (absolut) værdi

Gennemgå numerisk (absolut) værdi og løs nogle opgaver.

Hvad er numerisk (absolut) værdi?

Den numeriske værdi af et tal er dets afstand fra 0. Numerisk værdi kaldes også for absolut værdi.
Eksempel: positive tal
Den numeriske (absolutte) værdi af 4 er 4:
Eksempel: negative tal
Den numeriske (absolutte) værdi af 4 er også 4:
4 og 4 har den samme afstand fra 0, så de har den samme numeriske (absolutte) værdi 4.
Vil du lære mere om numerisk (absolut) værdi? Tjek denne video.

Symbolet for numerisk (absolut) værdi

Symbolet for den numeriske (absolutte) værdi er en lodret streg | på begge sider af tallet.
Eksempel:
"Den numeriske (absolutte) værdi af 3,2" kan skrives som |3,2|.

Øvelsesopgaver

Opgave 1
Hvad er |5|?
  • Dit svar skal være
  • et heltal, f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
  • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
  • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

Vil du prøve flere opgaver some denne? Tjek de her øvelser:
Find den numeriske værdi Sammenligning af numeriske værdier

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.