If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af addition af negative tal

Gennemgå det grundlæggende med addition af negative tal og løs nogle opgaver.

Addition af negative tal ved hjælp af en tallinje

Addition af to negative tal

Lad os udregne 6+(7).
Trin1: Start med det første tal, i det her tilfælde 6:
Trin 2: Flyt 7 yderligere pladser til venstre. Vi flytter 7 til venstre fordi addition med minus 7 mindsker tallet med 7.
6+(7) tager os til 13 på tallinjen.
6+(7)=13

Addition af et negativt tal og et positivt tal

Lad os udregne 8+3.
Trin1: Start med det første tal, i det her tilfælde 8:
Trin 2: Flyt 3 pladser til højre. Vi flytter 3 til højre, fordi addition med 3 øger tallet med 3.
8+3 tager os til 5 på tallinjen.
8+3=5
Vil du lære mere omkring addition af negative tal? Tjek denne video.

Øvelsesopgaver

Opgave 1
Udregn
5+(4)=
  • Dit svar skal være
  • et heltal, f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, f.eks. 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, f.eks. 7/4
  • et blandet tal, f.eks. 1 3/4
  • et eksakt decimaltal, f.eks. 0,75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

Vil du prøve nogle flere opgaver med addition af negative tal? Tjek denne øvelse.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.