If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Modsatte tal

Lær hvad det vil sige, at et tal er det modsatte af et andet tal.
Det modsatte til et tal er et tal på den anden side af 0 og med samme afstand fra 0 .
Her er et par eksempler:
4 er det modsatte tal af 4.
En tallinje med mærkede markeringer for hver 1 fra minus 5 til 5. En rød pil starter i 0 og går mod venstre til minus 4. En grøn pil starter i 0 og går mod højre til 4.
3 er det modsatte tal af 3.
En tallinje med mærkede markeringer for hver 1 fra minus 5 til 5. En rød pil starter i 0 og går mod venstre til minus 3. En grøn pil starter i 0 og går mod højre til 3.

Lad os øve os!

Opgave 1A
Flyt prikken til det modsatte tal af 2.

Udfordrende opgaver

Brug tallinjen til spørgsmålet nedenfor.
En tallinje med umærkede markeringer bortset fra markering for 0. Et punkt mærket A ligger på den tredje markering til venstre for 0. Et punkt mærket B ligger på den første markering til venstre for 0. Et punkt mærket D ligger på den første markering til højre for 0. Et punkt mærket E ligger på den tredje markering til højre for 0.
Opgave 2A
Hvilket af følgende er det modsatte tal af A?
Vælg 1 svar:

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.