If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Eksempler på numerisk værdi

Den numeriske (absolutte) værdi repræsenterer afstanden fra nul på en tallinje og er altid et positivt tal. Dette begreb er afgørende i matematik og hjælper med at forenkle beregninger og forstå størrelsen af tal, uanset om de har et positiv eller negativt fortegn. Der gennemgås hvordan man bestemmer den numeriske værdi af 5, -10 og -12. Lavet af Sal Khan og Montereys Institut for teknologi og undervisning.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift