Hovedindhold

Gennemgang af visualisering af ækvivalente brøker

Gennemgå ækvivalente brøker med brøkmodeller og tallinjer og løs nogle opgaver selv.