Hvis du ser denne besked, betyder det, at vi har problemer med at indlæse eksterne ressourcer til Khan Academy.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedindhold

Division med blandede tal

Hvordan dividerer vi blandede tal med hinanden? Vi omdanner de blandede tal til uægte brøker. Dernæst ganges med den reciprokke brøk. Til sidst vises, hvordan svaret kan reduceres for at give det endelige svar.

Vil du deltage i samtalen?

Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Vi skal finde ud af, hvad 4 4/5 divideret med 1 1/2 er. Sæt videoen på pause, mens du prøver at finde ud af det. Jeg giver dig et hint, se om du kan omskrive disse blandede tal, til det der kaldes uægte brøker. Ok, lad os gøre det sammen. Hvordan kan vi omskrive 4 4/5? 4 4/5 er det samme som 4 plus 4/5, og 4 er det samme som 20/5 plus 4/5, som er ? Du lægger tællerne sammen, og får 24/5. Man kan også tage nævneren, som er femtedele, og gange med 4, det er 20 femtedele plus de 4 femtedele og du får 24 femtedele. Så det er det samme som 24/5 divideret med og her gør vi det samme... 1 1/2 er det samme som 1 plus 1/2 1 er lig med 2/2 plus 1/2, læg tællerne sammen, er 3/2, så på den måde kan vi omskrive vores udtryk til 24/5 divideret med 3/2. Nu kommer så hele pointen, det er det samme som 24/5 gange den reciprokke brøk af 3/2. Sæt videoen på pause, hvad er den reciprokke brøk af 3/2? Den reciprokke brøk af 3/2 er, byt rundt på tæller og nævner, og du får 2/3. Hvad er svaret? Der er et par måder. Du kan gange tællerne og du får 48 og så gange nævnerne og du får 15 så 48/15, som du så kan omskrive eller reducere. Du kan også i stedet omskrive, det er det samme som, 24 gange 2 over 5 gange 3 og reducere før du ganger ud. Du kan se, både 24 og 3 kan divideres med 3, så lad mig dividere dem begge med 3. 24 divideret med 3 er lig med 8 og 3 divideret med 3 er lig med 1. Nu kan du gange tællerne og nævnerne og du får... i tælleren 8 gange 2 er 16, i nævneren får du 5, så du får 16/5, som du kan skrive som et blandet tal, 16/5... 5 går op i 16 3 gange med 1 tilbage, så det bliver 3 1/5. En ting at lægge mærke til, jeg reducerede 24 og 3 i dette trin nogle gange reducerer man allerede i dette trin. De siger, se der kommer 24 i tælleren og 3 i nævneren, så lad os dividere dem begge med 3. så de siger, 24 divideret med 3 er 8, og 3 divideret med 3 er 1. Dette kaldes også for reducering på tværs, og det er hvad vi gjorde her.