If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Visuel division af hele tal med stambrøker

Problem

Hvis 3 hele opdele i dele, som hver er 15 af en hel, hvor mange dele er der så?
3:15=
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
En tallinje med markeringer for hver 1 femtedel. Markeringerne for hver 1 hel fra 0 til 3 er mærket. Over tallinjen er et brøkdiagram med en længde der svarer til 3 på tallinjen. Diagrammet er opdelt i 15 lige store dele, der hver svarer til en markering på tallinjen. Alle dele er farvet. Delene er samlet mærket med et spørgsmålstegn.
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?