If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Introduktion til potenser

Lær at skrive potenser, som er tal, der består af et grundtal og en eksponent. Skriv for eksempel 4 ⋅ 4 ⋅ 4 ⋅ 4 ⋅ 4 som en potens.
Sådan ser en eksponent og et grundtal ud:
43
Det lille tal skrevet øverst til højre for et tal kaldes en eksponent. Tallet nedenunder eksponenten kaldes grundtallet (eller basen). I dette eksempel, er grundtallet 4 og eksponenten er 3. Tilsammen kaldes de en potens.
Her er et eksempel, hvor grundtallet er 7, og eksponenten er 5:
75
En eksponent fortæller os, hvor mange gange grundtallet skal ganges med sig selv. I vores tilfælde her betyder 43 , at 4 skal ganges med sig selv 3 gange:
43=444
Vi kan hurtigt udregne værdien af vores potens:
43=444
43=164
43=64
Den vigtigste grund til, at vi bruger potenser er for at gøre det lettere at skrive høje tal. Lad os forestille os, at vi vil udtrykke følgende:
222222
Det tager lang tid at skrive. Man får næsten ondt i hånden af det! Men vi kan se, at 2 bliver ganget med sig selv 6 gange. Det betyder, at vi kan skrive det som en potens, hvor grundtallet er 2, og eksponenten er 6:
222222=26
Cool, lad os sikre os, at vi forstår potenser og lave nogle opgaver med dem.

Øvelsesopgave:

Opgave 1A
Skriv 777 som en potens.

Udfordringsopgaver:

Opgave 2A
Gør uligheden færdig ved at indsætte >,< eller =
25
52

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.