If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Multiplikation med lige store grupper

Vi bruger visualiseringer og gentagen addition til at visualisere multiplikation. Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift

Vi har 3 stjerner her. Det her er stjernerne. . Vi kan sige, at vi har 1 gruppe med 3 stjerner i. Hvor mange stjerner har vi i alt? Vi har altså 1 gruppe med 3 stjerner i, og det betyder, at vi har 3 stjerner i alt. 1, 2, 3. Det her er vores gruppe med 3 i. Lad os nu gøre det lidt mere interessant. Lad os sige, at vi har 2 grupper. Vi har 2 grupper med 3 i hver. Det her er 1 gruppe. Det her er den anden gruppe. Her er der 2 grupper med 3 i hver. Hvor mange stjerner har vi i alt? Nu har vi 2 grupper med 3 i hver. 2 grupper med 3 i. Det er det samme som 3 plus 3. Det er lig med 3 plus 3, som er 6. 1 gange 3 er altså 1 gruppe med 3 i. Når vi har 2 grupper med 3 i, har vi 2 treere, og det giver 6. Lad os gøre det endnu mere spændende. Nu vil vi have 3 grupper med 3 i hver. Hvad er det lig med? 3 grupper med 3 i hver. Det her kan vi skrive som 3 gange 3. 3 grupper. Hvor mange stjerner har vi i alt? Det vil være 3 plus 3 plus 3. 3 plus 3 plus 3. Nu har vi tre 3-taller. Vi har to 3-taller og et 3-tal mere. 3 plus 3 plus 3 er lig med 9. Vi kan også tælle dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vi kan også bruge 3-tabellen. 3, 6, 9. Der er et mønster her. Lad os fortsætte. Lad os sige 4 grupper med 3 i hver. Lad os tænke over, hvad 4 gange 3 er. 1, 2, 3 og 4. Det her er 4 grupper med 3 i hver. Vi kan skrive det som 4 gange 3. Det er det samme som 3 plus 3 plus 3 plus 3. Vi har altså fire 3-taller. Et 3-tal, to 3-taller, tre 3-taller og fire 3-taller. Fire 3-taller i alt. Vi har altså 3, 6, 9, 12. Vi har 12 i alt. Nu er videoen snart slut, og så er det en god ide selv at fortsætte det her. . Prøv at finde ud af, hvad 5 gange 3 giver. Og 6 gange 3. Og 7 gange 3. Og 8 gange 3. Og 9 gange 3. Og 10 gange 3. Vi ser lige først på en ledetråd. Vi behøver ikke altid tegne stjerner. Det er dog en god måde at visualisere det på. Vi kan se, at 4 gange 3 bogstaveligt talt er fire 3-taller. 5 gange 3 vil derfor være fem 3-taller. 1, 2, 3, 4, 5. Det vil være lig med 3, 6, 8, 12, 15. 5 gange 3 er altså lig med 15. Prøv nu selv at regne de andre gangestykker med 3.