If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af opdeling af hele tal

Gennemgå at skrive hele tal opdelt og løs nogle opgaver.

Tal skrevet opdelt

Tal skrevet opdelt er, når vi skriver et tal som en sum af værdierne af hvert ciffer.
Vi kan bruge et skema med pladsværdier til at finde værdien af hvert ciffer.

Eksempel

Lad os skrive 7229 opdelt.
TusinderHundrederTiereEnere
7229
7229=7 tusinder +2 hundreder+ 2 tiere+9 enere
7229=7000+200+20+9
7229 skrevet opdelt er 7000+200+20+9.
Vil du lære mere om tal skrevet opdelt? Tjek denne video.

Øvelsesopgaver

Opgave 1
Hvad er 5.000+300+8 skrevet som ét tal?
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

Vil du løse flere opgaver som dem her? Tjek denne øvelse.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.