If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af måling af vinkler

Repeter måling af vinkler med en vinkelmåler og løs nogle opgaver.

Måling af vinkler

Vinkler bliver målt i grader. Vi kan bruge en vinkelmåler til at måle, hvor mange grader en vinkel er.
Eksempel:
Mål vinklen i grader:
En vinkel der er en smule mindre end en ret vinkel.
Vi starter med at sætte midten af vinkelmåleren (prikken) i vinklens toppunkt.
En vinkel der er en smule mindre end en ret vinkel. En vinkelmåler er anbragt, så midten af vinkelmåleren er i vinklens toppunkt. De to vinkelben går gennem omkring 90 grader og 160 grader.
Bagefter drejer vi vinkelmåleren, så der hvor der står 0 kommer til at ligge langs et af benene.
En vinkel der er en smule mindre end en ret vinkel. En vinkelmåler er anbragt, så midten af vinkelmåleren er i vinklens toppunkt og det ene vinkelben går gennem 0 grader. Det andet vinkelben kan nu aflæses til at gå gennem 70 grader.
Til sidst aflæser vi på vinkelmåleren, der hvor det andet ben er.
Vinklen er 70.
Vil du lære mere om måling af vinkler? Tjek denne video.

Øvelsesopgaver

Opgave 1
Mål vinklen i grader.
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi

Vil du løse flere opgaver som dem her? Tjek denne øvelse.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.