Review the parts of a coordinate plane, and try some practice problems.

Akser

Et koordinatsystem har en vandret akse, som vi kalder x-aksen\blueD{x\text{-aksen}} og en lodret akse, som vi kalder y-aksen\greenD{y\text{-aksen}}.

Origo

x-aksen\blueD{x\text{-aksen}} og y-aksen\greenD{y\text{-aksen}} skærer hinanden i origo\goldD{\text{origo}}. Origo\goldD{\text{Origo}} findes i koordinatsættet (0,0)(0,0).

Kvadranter

Koordinatsystemet er opdelt i fire kvadranter (adskilt af akserne). Første kvadrant er området øverst til højre, hvor alle koordinater er positive. Anden kvadrant er området øverst til venstre. Tredje kvadrant er området nederst til venstre. Fjerde kvadrant er området nederst til højre.
Vil du lære mere om koordinatsystemet? Tjek denne video.

Øvelsesopgaver

Vil du løse flere opgaver som dem her? Tjek denne øvelse.