If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Koordinatsystemet: afbildning af punkter

I denne video skal vi se, hvordan vi afbilder punkter i et koordinatsystem. De grundlæggende begreber forklares som at det første tal i et koordinatsæt angiver, hvor langt man skal gå vandret (langs x-aksen) og det andet tal angiver, hvor lang man skal på lodret (langs y-aksen). Lavet af Sal Khan.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.

Video udskrift