If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Ligedannethed og transformationer

Problem

Erik flyttede AB over i CB ved at foretage en drejning efterfulgt af en skalering.
Et gitter der svarer til første kvadrant i et koordinatsystem. Hvert tern svarer til 1 enhed. Linjestykke A B er afbildet. Punkt A ligger i 2 komma 6. Punkt B ligger i 3 komma 4. Linjestykke B C er afbildet. Punkt B ligger i 3 komma 4. Punkt C ligger i 7 komma 2. En drejning omkring punkt B er vist med en brun buet pil der flytter punkt A over i 5 komma 3. En skalering med centrum i punkt O er vist med en brun pil der flytter punkt A mærke over i punkt C.
Erik konkluderer:
"Ved at bruge et forløb af flytninger og skaleringer blev AB flyttet over i CB. Derfor er figurerne ligedannede."
Hvilken fejl er der i Eriks konklusion?
Vælg 1 svar:
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?