If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Kongruens og transformationer

Problem

Jens vil gerne vide, om ABC og FED er kongruente. Han forsøger at flytte den ene trekant over i den anden ved at bruge et forløb af flytninger:
Et gitter der svarer til første kvadrant i et koordinatsystem. Hvert tern svarer til 1 enhed. Trekant A B C er afbildet. Punkt A ligger i 9 komma 6. Punkt B ligger i 9 komma 2. Punkt C ligger i 14 komma 5. Trekant F E D er afbildet. Punkt F ligger i 7 komma 14. Punkt E ligger i 7 komma 10. Punkt D ligger i 2 komma 12. En parallelforskydning med 2 enheder til venstre og 8 enheder op er vist med en brun streg der flytter punkt B over i punkt E. Trekant A mærke B mærke C mærke er afbildet med stiplede linjer. Punkt A mærke ligger i 7 komma 14. Punkt B mærke ligger i 7 komma 10. Punkt C mærke ligger i 12 komma 13.
Jens konkluderer:
"Det er ikke muligt at flytte ABC over i FED ved at bruge et forløb af flytninger. Derfor er de to trekanter ikke kongruente."
Hvilken fejl er der i Jens' konklusion?
Vælg 1 svar:
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?