If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Gennemgang af afstandsformlen

Gennemgå afstandsformlen og lær, hvordan den kan bruges til at løse opgaver.

Hvad er afstandsformlen?

Afstandsformlen giver os afstanden mellem to punkter (x1,y1) og (x2,y2) i koordinatsystemet, og den ser sådan her ud:
(x2x1)2+(y2y1)2
Formlen er afledt af Pythagoras' læresætning.
Et koordinatsystem med kun den første kvadrant. Der er to markeringer på x aksen mærket x 1 og x 2. Der er to markeringer på y aksen mærket y 1 og y 2. To punkter er afbildet og mærket med koordinaterne x 1 komma y 1 og x 2 komma y 2. En ret linje mærket med et spørgsmålstegn forbinder de to punkter. Et tredje punkt er afbildet i x 2 komma y 1. En vandret linje mærket x 2 minus x 1 forbinder punktet x 1 komma y 1 med dette punkt. En lodret linje mærket y 2 minus y 1 forbinder x 2 komma y 2 med dette punkt. De tre rette linjer danner en retvinklet trekant, hvor linjen mærket med et spørgsmålstegn er hypotenusen.
Vil du lære mere om afstandsformlen? Tjek denne video.

Hvornår kan jeg bruge afstandsformlen?

Hvis du har to punkter i koordinatsystemet, kan du finde afstanden imellem dem. Vi kan f.eks. finde afstanden mellem punkterne (1,2) og (9,8):
=(x2x1)2+(y2y1)2=(91)2+(82)2Indsæt koordinaterne=82+62=100=10
Bemærk: det er vigtigt at holde x-koordinaterne samlet og y-koordinaterne samlet og ikke blande dem sammen.

Tjek din forståelse

Opgave 1
Hvad er afstanden mellem (4,2) og (8,5)?
Vælg 1 svar:

Vil du løse flere af denne type opgaver? Tjek denne øvelse.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.