If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Overfladeareal ved hjælp af udfoldning: kasse

Et polyeder er en rumlig figur (3D-figur), som har flader og lige kanter, der mødes. Find ud af, om en given udfoldning af en figur kan foldes sammen og indsættes i en kasse. Lavet af Sal Khan.

Video udskrift