If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Omregning af kg til mg og T til oz

Vi omskriver kilogram til milligram og ton til ounce.  Lavet af Sal Khan.

Video udskrift

Vi har 2 omregningsopgaver her. Vi skal lave 3 kilogram eller kilo om til milligram, og vi skal lave 4 ton om til ounces, som er en amerikansk enhed. Det her er altså en opgave i det metriske system, og den herovre handler også om det amerikanske enhedssystem. Nu er det en god ide at sætte videoen på pause og prøve at løse opgaven selv. For at løse det her skal vi tænke over, hvad de ord, der står foran gram betyder. Vi kan altså skrive det her igen nedenunder. Det er 3 kilogram, og vi skal lave det om til milligram. Vi ved, at kilo betyder 1000, og vi ved også, at milli betyder en tusindedel eller 1 over 1000. Vi kan altså starte med at lave de 3 kilo om til gram. Vi går fra kilo til gram, og derefter kan vi omregne fra gram til milligram. Vi kan altså sige, at 3 kilogram er lig med 3 gange 1000. 3 gange 1000 gram. Det er lig med 3000 gram. Det her er altså lig med 3000 gram. Her står der virkelig 3 tusind gram, fordi kilo betyder 1000. 3 kilo er altså 3000 gram. Hvordan går vi fra gram til milligram? Vi har allerede sagt, at et milligram er lig med en tusindedel gram. Vi kan dog også sige, at 1 gram er lig med 1000 milligram. Hvis vi husker på det her, kan vi altså sige, at hver af de her 3000 gram vil være lig med 1000 milligram. Det her er altså lig med 3000 gram, som hver er 1000 milligram, så vi siger gange 1000. Det vil give os antallet af milligram. Hvad er det lig med? 1000 gange 1000 er 1 million, så 3000 gange 1000 er 3 millioner, så svaret her er 3 millioner milligram. Vi kan også gange det her på en anden måde. Vi kan sige, der er 3 nuller i hvert tal, så 3 gange 1 giver 3, og så skal vi have 6 nuller bagpå. Vi får 3 millioner milligram. Lad os nu gøre det samme her. Lad os lave de 4 ton om til ounces. Vi starter med at lave ton om til pund, og så kan vi lave det om til ounces. Vi ved, at 1 ton er lig med 2000 pund. 4 ton er altså lig med 4 gange 2000, fordi hvert ton er 2000 pund, og det giver 8000 pund. 8000 pund. Hvor mange ounces går der på et pund? Vi ved, at 1 pund er lig med 16 ounces. Der går 16 ounces på et pund. Vi har altså 8000 pund, og hver af de pund er lig med 16 ounces, så det her bliver 8000 gange 16 ounces. Hvad er 8000 gange 16? 8 gange 16 er 80 plus 48, som er 128. Vi vil dog regne 8000 gange 16, så resultatet er 128.000 ounces. 4 ton er 128.000 ounces.