Udfordring

Er rektanglet opdelt i fjerdedele?
Choose 1 answer:
Choose 1 answer:
Do 7 problems