If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Addition på en tallinje

Problem

Miriam vil løse 480+159 ved at bruge tallinjen nedenfor til at lægge 480+20+139 sammen.
En tallinje med 3 markeringer. Den første er mærket 480 de to andre er umærket. En serie af pile springer mod højre. En rød pil mærket plus 20 går fra 480 til den første umærket markering. En lilla pil mærket plus 139 går fra den første umærket markering til den anden umærket markering. En blå pil mærket plus 159 går hele vejen fra 480 til den anden umærket markering.
Hvilken tallinje er mærket korrekt?
Vælg 1 svar: