Ens dele af cirkler og rektangler

Udfordring

Hvordan er denne cirkel delt?
Choose 1 answer:
Choose 1 answer:
Do 7 problems