If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Introduktion til pladsværdi

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål, når du begynder at lære om pladsværdier.

Hvorfor skal vi lære om pladsværdier?

Pladsværdi er et vigtigt begreb, når du skal forstå, hvordan vores talsystem virker. Uden det ville vi ikke kunne se forskel på 100 og 10. Vi bruger også pladsværdier, når vi lægger sammen, trækker fra, ganger og dividerer. Pladsværdi er altså vigtige, uanset hvilken type matematik du laver!
Forståelse af pladsværdi er vigtig inden for alle former for matematik fra at tælle penge, kende klokken og at afmåle ting. Det er vigtigt at være i stand til at sammenligne tal i forskellige situationer, som når vi skal vide om vores hold har vundet en turnering eller hvilket hold der har flest point.

Hvad er forskellen på at skrive tal normalt, med ord eller opdelt?

At skrive et tal "normalt" svarer til at skrive et tal som 567. Når tallet i stedet er skrevet med ord, så vil det være "femhundrede syvogtres". Hvor imod når tallet skrives opdelt vil du skrive 500+60+7.

Hvad betyder "omskrivning"?

Det kaldes omskrivning, når vi udskifter ti af en enhed til 1 af en anden enhed. For eksempel vi kan omskrive ti enere til 1 tier, eller ti tiere til 1 hundreder.
Her ser du, hvordan vi omskriver 50 tiere til 5 hundreder:
.

Hvad er lige og ulige tal?

Et lige tal kan deles op i 2 lige store grupper.
Vi kan finde ud af, om et tal er lige ved at opdele gruppen i par.
Disse tal er lige: 2,4,6,8,10,...
Et ulige tal kan ikke opdeles i 2 lige store grupper.
Vi kan finde ud af, om et tal er ulige ved at opdele gruppen i par, og ende med en genstand uden en makker.
Disse tal er ulige: 1,3,5,7,9,...

Hvordan sammenligner vi tal?

Man starter normalt med at sammenligne cifrene længst til venstre (med samme pladsværdi). Det tal med det højeste ciffer er størst. Hvis de to cifre er ens, så flytter vi en pladsværdi mod højre og sammenligner de to cifre. Hvis alle cifrene i tallene er ens, ja så er tallene ens!

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.