If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Addition og subtraktion med tal under 20

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål, når du begynder at lære  addition og subtraktion med tal under 20.

Hvordan kan vi bruge blokke til at lave addition og subtraktion?

Vi kan bruge blokke til at visualisere hvert tal vi skal lægge sammen og dernæst finde ud af, hvor mange vi har i alt.
For eksempel hvis vi skal løse start color #0c7f99, 12, end color #0c7f99, plus, start color #ca337c, 6, end color #ca337c, så tegner vi først start color #0c7f99, 12, end color #0c7f99 blokke. Dernæst tegner vi start color #ca337c, 6, end color #ca337c blokke. Til sidst samler vi dem og tæller i alt 18 blokke.
En blå tier blok og 2 blå ener blokke. 6 røde ener blokke.
Når vi skal trække fra, så bruger vi blokke til at visualisere det største tal, og dernæst fjerner vi det antal blokker, som vi trækker fra og finder forskellen.
For eksempel hvis vi skal løse start color #0c7f99, 14, end color #0c7f99, minus, start color #ca337c, 8, end color #ca337c, så tegner vi først start color #0c7f99, 14, end color #0c7f99 blokke. Dernæst streger vi start color #ca337c, 8, end color #ca337c af de start color #0c7f99, 14, end color #0c7f99 blokke over og tæller, at der er 6 blokke tilbage.
En tier blok og 4 ener blokke. De 4 ener blokke samt 4 enere i tier blokken er streget ud.

Hvordan kan vi bruge diagrammer til at lave addition og subtraktion?

På samme måde som blokkene, så kan diagrammer hjælpe med at visualisere de tal vi arbejder med. Vi kan fylde diagrammerne ud med de tal vi arbejder med.
For eksempel hvis vi skal lægge 8 og 4 sammen, så kan vi tegne 8 prikker i det ene diagram og fire prikker i det andet diagram. Til sidst tæller vi i alt 12 prikker.
To diagrammer med 10 firkanter i hver. I det først er der tegnet 8 prikker og i det andet er der tegnet 4 prikker. Der er et plus i mellem de to diagrammer.
Når vi skal trækker fra, så fylder vi først diagrammet med det største tal i opgaven og fjerner dernæst det antal prikker vi skal trække fra. For eksempel hvis vi skal trække 3 fra 7, så tegner vi syv prikker i diagrammet og streger dernæst 3 af dem ud. Til sidst tæller vi at der er fire prikker tilbage.
Et diagram med 10 firkanter. Der er tegnet 7 prikker. 3 af prikkerne er streget ud.

Hvordan kan vi bruge tallinjer til at lave addition og subtraktion?

Vi kan ligeledes bruge tallinjer til at visualisere to tal, der lægges sammen eller trækkes fra hinanden. For eksempel hvis vi skal løse opgaven 7, plus, 9, så afsætter vi 7 og 9 i forlængelse af hinanden og ender på 16.
En tallinjen med markeringer for hver 1. Hver anden markering fra 0 til 20 er mærket. En blå buet pil mærket plus 7 går fra 0 til 7. En rød buet pil mærket plus 9 går fra 7 til 16.
Hvis vi skal løse opgaven 12, minus, 4, så finder vi 12 på tallinjen og trækker 4 fra ved at gå 4 til venstre og ender på 8.
En tallinjen med markeringer for hver 1. Hver anden markering fra 0 til 20 er mærket. En rød buet pil mærket minus 4 går fra 12 til 8.

Hvordan kan vi bruge billeder i rækker til at lave addition?

Vi kan bruge billeder i rækker, når vi skal lægge det samme tal til flere gange! For eksempel så svarer 5 rækker med 3 billeder i hver til at lægge start color #0c7f99, 5, end color #0c7f99, start color #7854ab, start text, space, t, r, e, e, r, e, end text, end color #7854ab sammen.
15 grise arrangeret i 5 rækker med 3 grise i hver. Rækkerne er nummereret fra 1 til 5. Kolonnerne er nummereret fra 1 til 3.
start color #7854ab, 3, end color #7854ab, start superscript, start color #0c7f99, 1, end color #0c7f99, end superscript, plus, start color #7854ab, 3, end color #7854ab, start superscript, start color #0c7f99, 2, end color #0c7f99, end superscript, plus, start color #7854ab, 3, end color #7854ab, start superscript, start color #0c7f99, 3, end color #0c7f99, end superscript, plus, start color #7854ab, 3, end color #7854ab, start superscript, start color #0c7f99, 4, end color #0c7f99, end superscript, plus, start color #7854ab, 3, end color #7854ab, start superscript, start color #0c7f99, 5, end color #0c7f99, end superscript, equals, 15

Hvor bruger vi addition og subtraktion i hverdagen?

Vi bruger addition og subtraktion hele tiden! For eksempel når vi skal tælle penge, dele småkager ud eller måle ingredienser til en opskrift.