If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Outliers (afvigere) i punktplots

Lær, hvad en outlier (afviger) er, og hvordan man finder en.

Hvad er en outlier i et punktplot?

I punktplots ligger datapunkterne ofte i et mønster. Hvis et datapunkt ikke ligger i det mønster, kalder vi det en outlier (afviger).
Et punktplot. x aksen er mærket vægt af elev i kilogram og har markeringer for hver 5. Hver anden markering fra 10 til 70 er mærket. y aksen er mærket vægt af rygsæk i kilogram og har markeringer for hver 1. Hver anden markering fra 2 til 14 er mærket. 8 punkter af afbildet i en voksende diagonal fra 40 komma 0 til 76 komma 12 en halv. 2 punkter ligger ikke på diagonalen. Det ene mærket Sharon ligger i 57 komma 14. Det andet mærket Brad ligger i 72 komma 3 en halv.
Betragt punktplottet nedenfor, som viser sammenhængen mellem elevers vægt og vægten af deres rygsæk. (Hvert punkt repræsenterer en elev.)
Bemærk, at to af datapunkterne ikke passer ind i mønstret. Det er punkterne Brad og Sharon, som er navnene på de to elever, som ikke passer ind i mønstret.
Sharon passer ikke ind i mønstret og kan betragtes som en outlier, da hun har en rygsæk, der vejer mere i forhold til de andre elevers rygsække.
Brad passer ikke ind i mønstret og kan betragtes som en outlier, da han har en rygsæk, der vejer mindre i forhold til de andre elevers rygsække.
Idéen bag: Der er ikke nogen særlig regel for, hvornår et datapunkt er en outlier i et punktplot. Når vi skal arbejde med mere avanceret statistik, kan det være en fordel at præcisere definitionen af en "outlier", men det behøver vi ikke bekymre os om lige nu.

Øvelsesopgaver

For at få en bedre idé om, hvordan vi kan fortolke outliere, så lad os kigge på nogle øvelsesopgaver.

Opgave 1: Køb af computer

Et punktplot. x aksen er mærket pris i euro og har markeringer for hver 125. Hver fjerde markering fra 500 til 2000 er mærket. y aksen er mærket bedømmelse og har markeringer for hver 5. Hver anden markering fra 50 til 80 er mærket. 10 punkter af afbildet i en voksende diagonal fra 125 komma 60 til 175 komma 80. Punkt A ligger i 250 komma 60. Punkt B ligger i 500 komma 83. Punkt C ligger i 1500 komma 78. Punkt D ligger i 2250 komma 65.
Michelle undersøgte nogle forskellige muligheder for køb af en ny computer. Hun kiggede på deres priser, og hvordan forskellige personer havde bedømt dem på en skala op til 100. Hendes datapunkter er vist i punkplottet nedenfor, og hvert punkt svarer til en computer.
Michele vil gerne købe en computer, som er blevet bedømt højt i forhold til dens pris.
Hvilket af følgende datapunkter repræsenterer en computer, som Michelle bør købe?
Vælg 1 svar:

Opgave 2: Prøveresultater

Et punktplot. x aksen er mærket deltagelse i procent som tog SAT og har markeringer for hver 5. Hver fjerde markering fra 20 til 80 er mærket. y aksen er mærket gennemsnitlig score i mat og har markeringer for hver 10. Hver anden markering fra 450 til 610 er mærket. 44 punkter er fordelt i en klynge mellem 3 komma 615 og 25 komma 525. En anden klynge af punkter ligger mellem 43 komma 500 og 85 komma 500. 3 punkter er fremhævet. Punkt A ligger i 15 komma 505. Punkt B ligger i 76 komma 465. Punkt C ligger i 93 komma 468. Disse tre punkter falder udenfor de to klynger.
Nogle gymnasieelever i USA tager en test, som hedder SAT (Scholastic Assessment Test), før de søger om optagelse på et universitet. Punktplottet viser, hvor stor en procentdel af elever på en skole i hver stat der tog en SAT i 2009-2010, og hvad hver stats score var i gennemsnit i matematiktesten.
De tre punkter markeret med A, B og C kan betragtes som outliere.
Hvorfor kan de betragtes som outliere?
Vælg 1 svar:

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.