If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Skøn af ligninger for tendenslinjer til at lave forudsigelser

Du skal muligvis bruge: Lommeregner

Problem

En gruppe dommere skal blindsmage forskellige slags chips. Punktplottet nedenfor viser sammenhængen mellem det antal point, de gav, og prisen for hver type chips, de bedømte. En tendenslinje er indsat for at modellere udviklingen.
Et punktplot med x aksen mærket pris i euro. Den har markeringer for hver 0,1. Hver femte markering fra 0 til 2,5 er mærket. y aksen er mærket point. Den har markeringer for hver en halv. Hver anden markering fra 0 til 9 er mærket. Omkring 30 punkter er afbildet og danner en voksende diagonal fra omkring 0,8 komma en halv til 2,8 komma 6. En tendenslinje der går gennem 1 komma 2 og 2 komma 4 en halv er afbildet.
Hvilken ligning repræsenterer bedst den viste tendenslinje?
Vælg 1 svar:
Brug modellen til at anslå, hvor mange point en type chips vil få, hvis den koster 1,10
Afrund dit svar til nærmeste hundrededele.
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp?