If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Data og modellering

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål om data og modellering

Hvad er et punktplot?

Et punktplot er en graf, hvor to forskellige variable afbildes mod hinanden. Vi bruger punktplots, når vi skal undersøge om der en sammenhæng mellem to variable.

Hvad mener vi med "positive" og "negative" sammenhænge?

En positiv sammenhæng mellem de to variable betyder, når værdien af den ene variabel stiger, så stiger værdien af den anden også. En negative sammenhæng betyder, at når den ene variabel stiger, så aftager den anden.

Hvad er klynger og outliers (afvigere)?

Nogle gange ligger datapunkter i punktplots tæt sammen i grupper. Disse grupper kalder vi klynger. Hvis et datapunkt ligger langt væk fra de øvrige punkter, kalder vi det en outlier (afviger).

Hvorfor bruger vi tendenslinjer?

En tendenslinje er en måde at sammenfatte fordelingen af datapunkter i et punktplot. Linjen tegnes, så den ligger så tæt som muligt på så mange punkter som muligt. En tendenslinje kan hjælpe os med at lave forudsigelser samt forstå sammenhængen mellem de to variable.

Hvad er en to-vejs tabel?

En to-vejs tabel viser sammenhængen mellem to variable. Den kan vise antallet af observationer i forskellige kategorier eller den procentvise fordeling i kategorierne. En to-vejs tabel består af rækker og søjler, hvor hver række svarer til en kategori for den ene variabel og hver søjle svarer til en kategori for den anden variabel.
En to-vejs tabel giver os mulighed for at forstå sammenhængen mellem to variable ved at se, hvor mange observationer der ligger i de forskellige kombinationer af kategorier - felterne i tabellen.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.