If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Introduktion til Pythagoras' læresætning

Øv dig i at bruge Pythagoras' læresætning til at finde manglende sidelængder i retvinklede trekanter. Opgaverne bliver gradvist sværere.

Pythagoras' læresætning

Formlen for Pythagoras' læresætning er
a2+b2=c2
hvor a og b er længden af de to kateter, og c er længden af hypotenusen.
Vil du lære mere om Pythagoras' læresætning? Tjek denne video.

Træningsopgaver

Opgave 1
Bestem værdien af x i trekanten nedenfor.
Vælg 1 svar:

Vil du have mere træning i Pythagoras' læresætning? Tjek denne øvelse.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.