If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Brug areal af kvadrater for at visualisere Pythagoras' læresætning

Problem

Arealerne af to kvadrater, som hver har en side i en retvinklet trekant som sidelængde, er vist nedenfor.
En retvinklet trekant er vist. Hver af trekantens sider er en side i et kvadrat. Det største kvadrat er mærket spørgsmålstegn kvadratenheder. Det mellemste kvadrat er mærket 50 kvadratenheder. Det mindste kvadrat er mærket 35 kvadratenheder.
Hvad er arealet af det sidste kvadrat?
  • Dit svar skal være
  • et heltal, som f.eks. 6
  • en reduceret, ægte brøk, som eksempelvis 3/5
  • en reduceret, uægte brøk, som eksempelvis 7/4
  • et blandet tal, som eksempelvis 1 3/4
  • et eksakt decimaltal, som eksempelvis 0,75
  • et multiplum af pi, som f.eks. 12 pi eller 2/3 pi
kvadratenheder