If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Geometri

Her gennemgås ofte stillede spørgsmål om emnet geometri.

Hvad menes med vinkler mellem skærende linjer?

Når to linjer skærer hinanden, danner de vinkler med hinanden. Der er forskellige sammenhænge mellem disse vinkler. For eksempel er topvinkler altid lige store og supplementære vinkler er to vinkler med en sum på 180 grader.
Parallelle linjer er linjer, der aldrig skærer hinanden. En transversal er en linje, der krydser to eller flere linjer, og giver anledning til interessante sammenhænge mellem de dannede vinkler.

Hvad ved vi om vinklerne i en trekant?

Summen af de indvendige vinkler i en trekant er altid 180 grader. Hvis vi kender to af trekantens vinkler, kan vi altid udregne størrelsen af den tredje vinkel.

Hvad er Pythagoras' læresætning?

Pythagoras' læresætning sige, i en retvinklet trekant er summen af kvadraterne på de to korte sider lig med kvadratet på hypotenusen (den lange side). Den skrives som ligningen a2+b2=c2.

Hvordan kan vi bruge Pythagoras' læresætning til at bestemme afstanden mellem to punkter?

Vi kan tegne en retvinklet trekant ud fra de to punkter og dernæst bruge Pythagoras' læresætning til at beregne længden af hypotenusen, der svarer til den afstand, vi skal bestemme.

Hvorfor skal vi lære om rumfang?

Rumfang er et mål for mængden af plads et objekt fylder. Det er vigtigt af både praktiske og teoretiske årsager. For eksempel, hvis vi skal bygge en beholder til at rumme en vis mængde væske, vi er nødt til at vide, hvordan man beregne rumfanget, så vi kan være sikre på, at beholderen er stor nok.

Hvordan bruges dette begreb i den virkelige verden?

Mange af færdigheder i geometri bruges i en lang række af applikationer. For eksempel anvendes Pythagoras' læresætning i områder som arkitektur, konstruktion og opmåling. En forståelse af sammenhængen mellem vinkler er vigtigt for alt fra at tegne til robotteknik. Viden om hvordan man beregner rumfang er afgørende i en række industrier blandt andet indenfor produktion af fødevarer.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.